معنی و ترجمه کلمه promote به فارسی promote یعنی چه

promote


تاسيس کردن ،توسعه دادن ،بالا بردن ،ترفيع دادن ،ترقى دادن ،ترويج کردن
قانون ـ فقه : ترفيع دادن
بازرگانى : ترويج دادن
علوم نظامى : ترفيع دادن درجه دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها