معنی و ترجمه کلمه algenib به فارسی algenib یعنی چه

algenib


جنب الفرس ،گاما - فرس
نجوم : جناح الفرس
علوم دريايى : جنب الفرس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها