معنی و ترجمه کلمه public affairs به فارسی public affairs یعنی چه

public affairs


علوم نظامى : روابط عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها