معنی و ترجمه کلمه quantitative به فارسی quantitative یعنی چه

quantitative


مقدارى ،کمى ،چندى ،بيان شده بر حسب صفات ،وابسته بخاصيت حرف هجادار
شيمى : کمى
روانشناسى : کمى
بازرگانى : مقدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها