معنی و ترجمه کلمه pied ferme به فارسی pied ferme یعنی چه

pied ferme


با پاى جمع( شمشيربازى)
ورزش : با پاى جمع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها