معنی و ترجمه کلمه quantum به فارسی quantum یعنی چه

quantum


مقدار،کميت ،اندازه ،درجه ،ميزان ،مبلغ ،پله ،ذره
کامپيوتر : ذره
نجوم : کوانتوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها