معنی و ترجمه کلمه radical به فارسی radical یعنی چه

radical


بنيادى ،ريشه ،قسمت اصلى ،اصل ،سياست مدار افراطى ،طرفدار اصلاحات اساسى ،بنيان ،بن رست ،ريشگى ،(ر ).علامت راديکال
معمارى : ابتدايى
قانون ـ فقه : طرفدار اصلاحات اساسى
شيمى : بنيان
روانشناسى : افراط گرا ريشه اى بازرگانى : تندرو
ورزش : راديکال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها