معنی و ترجمه کلمه scientific به فارسی scientific یعنی چه

scientific


وابسته بعلم ،طالب علم ،علمى
علوم مهندسى : علمى
روانشناسى : علمى
بازرگانى : علمى
علوم هوايى : علمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها