معنی و ترجمه کلمه scientific socialism به فارسی scientific socialism یعنی چه

scientific socialism


سوسياليسم علمى
قانون ـ فقه : بررسى سوسياليسم از طريق امار و ارقام و شواهد و مدارک و بر مبناى اصول اقتصاد و جامعه شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها