معنی و ترجمه کلمه t. far به فارسی t. far یعنی چه

t. far


تا اين درجه ،تا اين اندازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها