معنی و ترجمه کلمه time of flight به فارسی time of flight یعنی چه

time of flight


زمان پرواز گلوله
علوم نظامى : زمان پرواز هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها