معنی و ترجمه کلمه اطعام مساکین به انگلیسی اطعام مساکین یعنی چه

اطعام مساکین

sustentation
sustention

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها