معنی و ترجمه کلمه to put in possession به فارسی to put in possession یعنی چه

to put in possession


دارا کردن ،مالکيت دادن ،متصدى کردن ،اگاه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها