معنی و ترجمه کلمه foldboat به فارسی foldboat یعنی چه

foldboat


)=faltboat(قايق تاشو
ورزش : قايق قابل جدا کردن قطعات و بستن ان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها