طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داده به انگلیسی داده یعنی چه

داده

data
datum
given

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها