طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داراى اوتاد کامل به انگلیسی داراى اوتاد کامل یعنی چه

داراى اوتاد کامل

acatalectic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها