طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضربت به انگلیسی ضربت یعنی چه

ضربت

bat
biff
bob
buff
buffet
bump
contusion
coup
crack
ding
dinge
dint
hack
hew
hit
impact
jar
jolt
jow
knock
larrup
leadoff
percussion
plunk
pounce
pound
skelp
skelpit
slap
slipe
stroke
swat
thu

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها