طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرمانده به انگلیسی فرمانده یعنی چه

فرمانده

admiral
chief
commandant
commander
governor
imperator
leader
prefect

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها