معنی و ترجمه کلمه یک عده پاسبان یا نظامى که درفواصل معین محلى را احاطه کنند به انگلیسی یک عده پاسبان یا نظامى که درفواصل معین محلى را احاطه کنند یعنی چه

یک عده پاسبان یا نظامى که درفواصل معین محلى را احاطه کنند

cordon

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها