طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه machine instruction set به فارسی machine instruction set یعنی چه

machine instruction set


کامپيوتر : مجموعه دستورالعمل ماشين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها