معنی و ترجمه کلمه paradoxical به فارسی paradoxical یعنی چه

paradoxical


در ظاهر مهمل و در واقع درست ،مهمل نما
قانون ـ فقه : مخالف عقايد عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها