معنی و ترجمه کلمه آب دادن به انگلیسی آب دادن یعنی چه

آب دادن

drench
irrigate
temper
water

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها