معنی و ترجمه کلمه آب فلزى دادن به انگلیسی آب فلزى دادن یعنی چه

آب فلزى دادن

galvanize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها