معنی و ترجمه کلمه آمارى به انگلیسی آمارى یعنی چه

آمارى

actuarial
statistic
statistical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها