معنی و ترجمه کلمه extended defense به فارسی extended defense یعنی چه

extended defense


دفاع گسترده
علوم نظامى : پدافند در جبهه عريض به طور منطقه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها