معنی و ترجمه کلمه دواى مسکن به انگلیسی دواى مسکن یعنی چه

دواى مسکن

anodyne


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها