معنی و ترجمه کلمه دواى مسکن به انگلیسی دواى مسکن یعنی چه

دواى مسکن

anodyne

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها