معنی و ترجمه کلمه داراى چوب پا به انگلیسی داراى چوب پا یعنی چه

داراى چوب پا

stilted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها