معنی و ترجمه کلمه etymologize به فارسی etymologize یعنی چه

etymologize


وجه اشتقاق کلمه اى راپيداکردن ،ريشه لغتى رايافتن ،تحصيل علم اشتقاق کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها