معنی و ترجمه کلمه آویزه به انگلیسی آویزه یعنی چه

آویزه

appendix
lug
pendant


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها