معنی و ترجمه کلمه negative saving به فارسی negative saving یعنی چه

negative saving


بازرگانى : پس انداز منفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها