معنی و ترجمه کلمه ne به فارسی ne یعنی چه

ne


Not Equal to
کامپيوتر : نامساوى با
الکترونيک : نئون

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها