معنی و ترجمه کلمه جام به انگلیسی جام یعنی چه

جام

beaker
bowl
chalice
cup
cupule
envelope
glass
goblet
grail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها