معنی و ترجمه کلمه حساسیت به انگلیسی حساسیت یعنی چه

حساسیت

emotionality
esthesia
friction
liking
sensibility
sensitiveness
sensitivity
susceptivity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها