معنی و ترجمه کلمه داده به انگلیسی داده یعنی چه

داده

data
datum
given

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها