معنی و ترجمه کلمه رطوبت به انگلیسی رطوبت یعنی چه

رطوبت

damp
dampness
humidity
humioity
miosture
moisture
wet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها