معنی و ترجمه کلمه زبر به انگلیسی زبر یعنی چه

زبر

bristly
coarse
coarse grained
prickly
ragged
rough
russet
russeting
russetting
scabrous
scaly
shagged
shaggy
stark
stubbly
stubby

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها