معنی و ترجمه کلمه زبر و خشن به انگلیسی زبر و خشن یعنی چه

زبر و خشن

burly


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها