معنی و ترجمه کلمه سمپاشى کردن به انگلیسی سمپاشى کردن یعنی چه

سمپاشى کردن

spray

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها