معنی و ترجمه کلمه یابنده به انگلیسی یابنده یعنی چه

یابنده

detector
discoverer
finder
getter
trover

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها