معنی و ترجمه کلمه صداقت به انگلیسی صداقت یعنی چه

صداقت

fidelity
honesty
loyalty
trueness
truth
veracity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها