معنی و ترجمه کلمه cabin pressure altimeter به فارسی cabin pressure altimeter یعنی چه

cabin pressure altimeter


علوم نظامى : ارتفاع سنج نشان دهنده فشار کابين خلبان فشار سنج کابين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها