معنی و ترجمه کلمه غده ى مترشحه ى خارجى به انگلیسی غده ى مترشحه ى خارجى یعنی چه

غده ى مترشحه ى خارجى

exocrine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها