معنی و ترجمه کلمه it is plenty good enough به فارسی it is plenty good enough یعنی چه

it is plenty good enough


بقدر کفايت خوب است ،خيلى هم خوب است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها