معنی و ترجمه کلمه فراوان به انگلیسی فراوان یعنی چه

فراوان

abundant
affluent
all out
ample
bounteous
copious
exuberant
feisty
foison
fulsome
galore
lots
luxuriance
oodles
oodlins
plentiful
plenty
profuse
prolific
rampant
richly
rife
superabundant
unsparing
very

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها