معنی و ترجمه کلمه فراوان شدن به انگلیسی فراوان شدن یعنی چه

فراوان شدن

luxuriate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها