معنی و ترجمه کلمه hot به فارسی hot یعنی چه

hot


گرم ،حاد،تيز،تابان ،اتشين ،تند مزاج ،برانگيخته ،بگرمى ،داغ کردن يا شدن
ورزش : امادگى کامل
علوم نظامى : خط تلفن مستقيم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها