معنی و ترجمه کلمه فراگذر به انگلیسی فراگذر یعنی چه

فراگذر

transient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها