معنی و ترجمه کلمه فرز به انگلیسی فرز یعنی چه

فرز

agile
frisk
nimble
outgrowth
quick
spry
swift

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها