معنی و ترجمه کلمه فرمول به انگلیسی فرمول یعنی چه

فرمول

formula
frame

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها