معنی و ترجمه کلمه فر یا قالب کله پزى به انگلیسی فر یا قالب کله پزى یعنی چه

فر یا قالب کله پزى

waffle iron

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها